0

Đêm Hội Trăng Rằm New Star

Hằng năm cứ đến dịp Trung Thu là Karaoke New Star lại tổ chức chương trình Đêm Hội Trăng Rằm cùng New Star gồm Múa Lân và Phát quà cho các cháu thiếu nhi.

h