0

Mực chứng chiên /Đĩa

195.000₫

Mực chứng chiên giòn ( Steamed Egg cheese and) Trong thịt mực có protid, lipid, Ca, p, Fe, vitamin B1, B2, B6, PP. Thịt cá mực có vị ngọt, chua, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí.

Tags:

Thông tin sản phẩm

Mực chứng chiên giòn ( Steamed Egg cheese and) Trong thịt mực có protid, lipid, Ca, p, Fe, vitamin B1, B2, B6, PP. Thịt cá mực có vị ngọt, chua, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí.