0

Mực ống hấp /Đĩa

195.000₫

Mực ống hấp hành gừng thì là (Steamed Squid) Trong thịt mực có protid, lipid, Ca, p, Fe, vitamin B1, B2, B6, PP. Thịt cá mực có vị ngọt, chua, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí.

Tags:

Thông tin sản phẩm

Mực ống hấp hành gừng thì là (Steamed Squid) Trong thịt mực có protid, lipid, Ca, p, Fe, vitamin B1, B2, B6, PP. Thịt cá mực có vị ngọt, chua, tính bình, có tác dụng bổ trung, ích khí.