0

Sò huyết nướng / Đĩa

115.000₫

Sò huyết nướng / bỏ lò ( Grilled blood cockle) Hải sản là nguồn thực phẩm tráng dương được chứng minh từ lâu đời. Ngoài kẽm và một số khoáng cần thiết, hải sản còn chứa argynin là axít amin tạo ra tinh dịch cho cơ thể.

Tags:

Thông tin sản phẩm

Sò huyết nướng / bỏ lò ( Grilled blood cockle) Hải sản là nguồn thực phẩm tráng dương được chứng minh từ lâu đời. Ngoài kẽm và một số khoáng cần thiết, hải sản còn chứa argynin là axít amin tạo ra tinh dịch cho cơ thể.