0

Gỏi Cá Song

0₫

Gỏi Cá Song (Grouper sashimi) : Cá song là một loại cá luôn được coi là đặc sản từ xưa đến nay. Cá song thuộc loại cá nước mặn, sống ở biển nhiệt đới, tập trung nhiều loài ở vùng biển Thái Bình dương.

Tags:

Thông tin sản phẩm

Gỏi Cá Song (Grouper sashimi) : Cá song là một loại cá luôn được coi là đặc sản từ xưa đến nay. Cá song thuộc loại cá nước mặn, sống ở biển nhiệt đới, tập trung nhiều loài ở vùng biển Thái Bình dương.